Prześlij aplikację

Get IT Dan

firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie IT i procesów biznesowych oraz outsourcingu zarządzania projektami informatycznymi (PM&PMO) dla branży utilities (energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) - poszukuje doświadczonej osoby na stanowisko
Prześlij aplikację.

Wypełnij formularz

Rola / stanowisko, jakie Cie interesuje*
wybierz
Forma współpracy*
wybierz
Częstotliwość, z jaką chcesz wyjeżdżać w delegacje?*
wybierz

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Get IT Dan Sp. z o.o. na potrzeby obecnych rekrutacji.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Get IT Dan Sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych przez Get IT Dan Sp. z o.o. na potrzeby rekrutacji
Wyślij

Administratorem danych osobowych jest Get IT Dan sp. z o.o. zarejestrowana w Gdyni ul. W. Sieroszewskiego 12/3, 81-376 Gdynia. Ze specjalistą ochrony danych można kontaktować się pod adresem email: biuro@getitdan.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu oraz późniejszych rekrutacji o podobnym profilu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie, informacje o wcześniejszym zatrudnieniu, kursy i certyfikaty oraz inne informacje podane w przesłanym cv bezpośrednio związane z rekrutacją. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody. Osoba, której dane przetwarzamy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane przetwarzamy może także wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych odbywa się niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji międzynarodowych.